Kultura

Obiekty kulturalne w Nasielsku i okolicach

Kultura

Zobacz obiekty kulturalne

  • NOK

    Nasielski Ośrodek Kultury został powołany do życia uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 1997 roku. Siedzibą NOK jest budynek kina NIWA.
    Nawiguj › Szczegóły ›
  • Biblioteka

    Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku powstała w 1949 roku. Biblioteka mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Piłsudskiego 6, natomiast dwie filie biblioteczne znajdują się w Starych Pieścirogach i Cieksynie. Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla mieszkańców Nasielska i gminy Nasielsk. Posiada bogaty księgozbiór, profesjonalną nowoczesną pracownię internetową, pracownię dokumentacji dziejów miasta i regionu oraz małe muzeum. Dysponujemy dobrze wykształconą i przygotowaną kadrą, która jest otwarta dla odbiorców w oddziale dla dorosłych, oddziale dla dzieci i młodzieży oraz czytelni.
    Nawiguj › Szczegóły ›