Opis

Biblioteka

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku powstała w 1949 roku. Biblioteka mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Piłsudskiego 6, natomiast dwie filie biblioteczne znajdują się w Starych Pieścirogach i Cieksynie. Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla mieszkańców Nasielska i gminy Nasielsk. Posiada bogaty księgozbiór, profesjonalną nowoczesną pracownię internetową, pracownię dokumentacji dziejów miasta i regionu oraz małe muzeum. Dysponujemy dobrze wykształconą i przygotowaną kadrą, która jest otwarta dla odbiorców w oddziale dla dorosłych, oddziale dla dzieci i młodzieży oraz czytelni.

Współpracujemy ściśle z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami oraz szkołami średnimi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami pożytku publicznego oraz uniwersytetem dziecięcym i uniwersytetem trzeciego wieku. Działalność biblioteki wykracza poza ramy statutowe - organizujemy min. rady rowerowe "W KRAINIE NASIELSKIEGO PRAWDZICA", spotkania z ciekawymi ludźmi , pisarzami, m.in. Grzegorzem Kasdepke, Joanną Olech, Wiesławem Drabikiem, Ewą Chotomską, Dorota Gellner, które cieszą ogromnych zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Od kilku lat uczestniczymy w projekcie "Link do przyszłości" skierowanym do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Propagujemy rozwój czytelnictwo oraz oświatę pozaszkolną.

Dyrektorem Biblioteki jest dr Stanisław Tyc.

Dojazd

Jak do nas trafić

Nawiguj Mnie