Rekreacja

Obiekty sportowe na terenie gminy

Gmina Nasielsk dysponuje obiektami sportowymi, pozwalającymi na efektywne organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz na rozwój kultury fizycznej. Do obiektów tych należą:


Rekreacja

Obiekty sportowe